het mobiele bibliotheekFabLab

Madulthood visited FryskLab and other FabLabs in the northern Netherlands

Posted by on mei 17, 2015

Madulthood visited FryskLab and other FabLabs in the northern Netherlands

From the blog of Miriam and Madison (Madulthood):

“Jeroen de Boer of Frysklab, a mobile Fab Lab truck, was expecting us in the morning. I’ve been in touch with Jeroen since the fall, and it was wonderful to finally meet him. We presented Self-Made for the Bibliotheekservice Fryslân, the organization of public Friesian libraries. Jeroen imagines a Fryslân where most libraries incorporate makerspaces, a melding of twentieth and twenty-first century educational locales. The librarians explored Frysklab after Jeroen told them about the benefits of such a collaboration, and we captured their enthusiasm as they encountered the equipment.

Then through a spontaneous series of chats, we ended up on Omrop Fryslân radio. We’re still basking in our Fryslân fame.

Our host Jitzke fed us a solid breakfast and sent us on our way. Jeroen was able to free his morning, so he accompanied us out of Leeuwarden. When we’re not busy getting lost we make excellent time. When we reached Afsluitdijk, Jeroen played along with us for some biking footage. We said our goodbyes and attacked the dijk. For the first time on bike tour, the wind blew behind us, and soon the 32km dijk stretched behind us. Did we just bike 65km by two in the afternoon? Inconceivable!”

MadRim_4

Madulthood at Bibliotheekservice Fryslân.

 

Read More

Al onze foto’s behoren nu tot het publieke domein!

Posted by on apr 1, 2015

Al onze foto’s behoren nu tot het publieke domein!

Voor zowel bibliotheken als FabLabs is Creative Commons een belangrijk licentiemodel voor materialen op het internet. De licenties stellen makers namelijk in staat om materiaal dat wordt beschermd door het auteursrecht en aanverwante rechten voor bepaalde vormen van hergebruik vrij te geven, zonder dat de bescherming die het auteursrecht hen biedt, wordt opgegeven. Hiervoor is een aantal standaardlicenties ontwikkeld die gratis en voor iedereen op het internet beschikbaar zijn.

Fotosite Flickr is de grootste fotosite die gebruikt maakt van Creative Commons-licenties. Dit geeft de fotografen op de site de mogelijkheid om flexibel om te gaan met hun auteursrecht. Sinds deze week voegt Flickr hieraan ook de andere juridische gereedschappen van Creative Commons toe: de Public Domain Mark (PDM) en CC0.

PDM is feitelijk geen Creative Commons-licentie, maar een markering waarbij iemand kan aangeven dat een werk geen auteursrechtelijke restricties meer heeft. Vooral culturele instellingen, Wikipedia en remixers hebben baat bij deze markering omdat deze bij – vooral cultureel erfgoed – laat zien dat deze zonder restricties te gebruiken is.

CC0 is ook geen licentie, maar een vrijwaring van rechten. Met CC0 doe je afstand van alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten: je doneert het werk aan het publieke domein. Werken die met CC0 zijn vrijgegeven zijn dus voor iedereen te gebruiken zónder enige restricties.

Op al onze foto’s op Flickr (momenteel al 2.707 exemplaren in 60 albums!) is daarom vanaf gisteren de CC0-licentie van toepassing. Vrij om te (her)gebruiken voor iedereen die dat wil dus!

Read More

Technische studenten ROC Friese Poort inspireren opdrachtgevers tijdens Challenge

Posted by on mrt 19, 2015

Technische studenten ROC Friese Poort inspireren opdrachtgevers tijdens Challenge

FryskLab organiseerde in opdracht van Centrum Duurzaam | ROC Friese Poort een open product design challenge voor studenten bouw, ICT en techniek. Hierin gingen ongeveer 100 studenten aan de slag met een 3-tal  praktijkvragen van de Provincie Fryslân en de Energie Corporatie Westeinde. Aan het eind van de dag verrasten de studenten de opdrachtgevers met verfrissende ideeën en nieuwe inzichten. Volgens Steffen Hofstra, realisatiemanager Centrale As Provincie Fryslân, is het de studenten gelukt om in een korte tijd nieuwe ideeën te vinden en vorm te geven.

Bekijk de foto-impressie hier.

Over de FryskLab open product design challenge
Tijdens een Challenge gaan studenten aan de slag met een concrete vraag van een bedrijf of een andere opdrachtgever. Via een korte reeks workshops (een dagdeel) ontdekken studenten bijvoorbeeld  de principes van digitale fabricage en design by tinkering (knutselen). Ook werken de studenten aan het ontwikkelen van een businessmodel (Business Model Canvas) en ontwerpen ze een prototype. Uiteindelijk pitchen de studenten het resultaat aan de opdrachtgever. Hieronder de resultaten daarvan.

De opdrachten en de resultaten:

Duurzame verkeersbrug
Ontwerp een beweegbare fietsbrug Ritsumasyl was de praktijkopdracht van Trienke Lantinga, projectleider Provinsje Fryslan. Studenten bouw, ict en techniek gingen nadenken over hernieuwbare materialen (bio composiet) en innovatieve en duurzame constructies / bewegingsmechanismes.  De studenten bedachten brugoplossingen op basis van  creativiteit, innovatie en aantrekkingskracht. Een 5-tal bruggen kwamen in de presentaties naar voren:  de Duikerbrug, de Kabelbrug, de Jezusbrug, de Tunnelbrug en de Sipelbrug.  Volgens Trienke Plantinga hield de Jezusbrug zelfs rekening met economische spin-offs (fietsverhuur, restaurant, fotoservice).

Klik hier voor de presentatie van de duurzame verkeersbrug:
http://www.slideshare.net/CentrumDuurzaam/fietsbrug-ritsumasyl

Energieneutrale bouwplaats
Steffen Hofstra stelde de studenten de praktijkvraag hoe te komen tot een energie neutrale bouwplaats. De studenten bouw, ICT en techniek presenteerden een 5-tal ideeën : betoninnovatie (een betonelement met gras/mos ) geprint en al, bouwlamp op zonne-energie, marktplaats voor bouwmaterialen, bouwstopcontact met pinpas en hybride bouwmachines (met zonnepanelen). Volgens Steffen Hofstra bruikbare ideeën die de doelstelling van een energieneutrale bouwplaats dichterbij brengen.  Steffen Hofstra is opdrachtgever namens de Provincie Fryslân en specifiek namens de Projectorganisatie De Centrale As.

Klik hier voor de presentatie van de praktijkopdracht energieneutrale bouwplaats:
http://www.slideshare.net/CentrumDuurzaam/energie-neutrale-bouwplaats

Energieneutrale woning
Bekijk op welke wijze de woningen in de wijk Westeinde minder energie kunnen gaan verbruiken en geef aan welke methoden daarvoor zijn was de praktijkopdracht van Energiecorporatie Westeinde.
Een groep studenten kwam met de rigoureuze oplossing van de huidige wijk slopen en de wijk opnieuw opbouwen.  Ook kwamen subsidiemaatregelen aan de orde om bewoners te stimuleren om energiezuinige maatregelen toe te passen. Er is sprake van een mix van maatregelen om te komen tot een energieneutrale woning: zonnepanelen op dak en zonnescherm, aardwarmte en isolatie. Studenten hebben tal van manieren op papier gezet en de resultaten waren goed en vooral verrassend, aldus Tjeerd Hoekstra van Energiecorporatie Westeinde.

Frysklab
FryskLab is het mobiele FabLab (fabrication laboratory) van Fryslân, een initiatief van Bibliotheekservice Fryslân (BSF). Met FryskLab wil BSF onderzoeken hoe creatieve maakprocessen bijdragen aan de creatieve, technische en ondernemende vaardigheden van met name kinderen en jongeren.

ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam
Centrum Duurzaam wil, als onderdeel van ROC Friese Poort, de kennis en ervaring bij het bedrijfsleven benutten voor het opleiden van jonge vakmensen in de praktische toepassing van innovatieve duurzame technieken. Tevens wil Centrum Duurzaam met goede en objectieve voorlichting de toepassing van deze technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren. Kennis, ervaring en vakmanschap voor een duurzame wereld.

Read More