het mobiele bibliotheeklab

Subsidie voor onderzoek naar leermethodes die handen nieuwsgierig maken

Posted by on okt 2, 2019

Subsidie voor onderzoek naar leermethodes die handen nieuwsgierig maken

Binnen het programma Smart Culture – Kunst en Cultuur heeft NWO een subsidie toegekend aan het onderzoeksproject Curious Hands: Moving Making to the Core of Education. Dit project onderzoekt hoe we leren door te maken en ontwikkelt lesmethodes voor beter maakonderwijs. Deze subsidie maakt het financieren van twee promotieonderzoeken mogelijk onder begeleiding van de aanvragers: Prof. dr. Ann-Sophie Lehmann (RuG) en Prof. dr. Evert Bisschop Boele (Hanzehogeschool). De Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen werken tijdens het onderzoek samen met Openbaar Onderwijs Groningen en FryskLab.

Slimme handen
We denken niet alleen met ons hoofd, maar ook met onze handen. Iets maken stimuleert kennis- en persoonlijkheidsontwikkeling, sociale interactie en duurzaam denken. De uitdaging is dat in het huidige Nederlandse onderwijs het belang van materialiteit en belichaming wel wordt onderschreven maar dat het moeilijk blijkt dit goed in het onderwijs te integreren. Kortom: hoe leer je eigenlijk door te maken? En hoe onderwijzen we deze waardevolle competentie aan toekomstige generaties? Curious Hands onderzoekt dat in de praktijk en ontwikkelt leermethodes die handen nieuwsgierig maken.

Maakonderwijs ontwikkelen
Om het maken en de voordelen ervan naar de kern van het onderwijs te brengen, hebben we een gedetailleerd begrip nodig van hoe het maken wordt geleerd. In Curious Hands wordt dat begrip bereikt door op twee plekken onderzoek te doen: (a) in de werkplaatsen van Academie Minerva, waarin studenten leren maken met verschillende materialen en technologieën (hout, metaal, digitaal enz.), en (b) de educatieve laboratoria (E-Labs) van vier middelbare scholen van Openbaar Onderwijs Groningen, waarin technologie, kunst en ambacht samenhangend worden onderwezen. Het project Curious Hands heeft een tweeledig doel: basiskennis vergaren over hoe leren maken precies werkt, en het ontwikkelen van verschillende pedagogische formaten voor een betere integratie van het maken in het voortgezet en hoger onderwijs.

Promotieonderzoek: RuG en Hanzehogeschool
Met deze subsidie worden twee promotieonderzoeken gefinancierd. Aan de RuG zal promovenda Vanessa van ’t Hoogt in kaart brengen hoe kunststudenten leren in de werkplaatsen van Academie Minerva, waar de omgang met materiaal centraal staat. Imka Buurke is als promovenda en hogeschooldocent verbonden aan de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van Academie Minerva en de onderzoeksgroep Kunsteducatie van de Hanzehogeschool. Zij onderzoekt het vormgeven van E-labs in scholen voor voortgezet onderwijs van Openbaar Onderwijs Groningen, en hoe belichaming en materialiteit een rol kunnen spelen tijdens het leren door leerlingen. Als extern expertpartner fungeert FryskLab, de mobiele werkplaats van Fers en de Friese openbare bibliotheken.

Read More

Werken aan de doorontwikkeling van Impact door Connectie

Posted by on dec 5, 2018

Werken aan de doorontwikkeling van Impact door Connectie

Ton Zijlstra deed verslag van de vier dagen die we met hem en het Frysklab-team besteedden aan de doorontwikkeling van ons project Impact door Connectie (oorspronkelijk een pilot voor de Koninklijke Bibliotheek). De resultaten ervan zijn te vinden op Innovatiebieb.

De Friese bibliotheken spelen graag een grotere rol bij het uitvoeren van het project, wat voor ons reden was voor een aantal zaken:

  1. De basiswaarden van het project, gebaseerd op het Networked Agency-model van Ton, weer voorop stellen en voor iedereen helder krijgen;
  2. De gezette stappen documenteren en de nog te zetten stappen beschrijven;
  3. Projectbeschrijvingen voor verschillende stakeholders opstellen (uiteenlopend van bibliotheekdirecteuren tot projectbegeleiders);
  4. De link met het (landelijk) bibliotheekinnovatiebeleid beschrijven.

Er is nog veel werk aan de winkel, omdat het project zowel inhoudelijk als praktisch veel lagen kent. Daarvoor nemen we de maand december, om in januari met de stakeholders in gesprek te gaan.

Het biedt tevens een mooi inkijkje in de keuken van het Kennis- en Innovatiecentrum bij BSF Fryslân en de manier waarop wij met projecten omgaan en sterke inhoudelijke partners betrekken.

Ton’s blogs:

Detailing Networked Agency / Impact Through Connection

Detailing Networked Agency / Impact Through Connection Pt2

Read More