het mobiele bibliotheekFabLab

Fab the Library! in Bibliotheek Drachten

Posted by on jun 22, 2015

Fab the Library! in Bibliotheek Drachten

Dankzij een financiële bijdrage van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (vanaf 1 januari jl. opgegaan in de Koninklijke Bibliotheek) ontwikkelden we afgelopen jaar Fab the Library!. Met deze reeks modulaire workshops helpen we andere bibliotheken op weg om zelf met een FabLab of makerspace aan de slag te gaan.

Enkele weken geleden kondigden we vanuit Bibliotheekservice Fryslân aan dat de Friese bibliothekenclusters gratis aan een sessie kunnen deelnemen. Bibliotheek Drachten was één van de bibliotheken die hierop intekende en vandaag gingen we met een enthousiaste groep medewerkers aan de slag. In september volgt een tweede sessie.

Ook andere Friese bibliotheken tekenden al in of toonden hun interesse. Buiten de provincie ondersteunen we momenteel ook de Cultuurfabriek Veenendaal bij de opzet van een bibliotheekFabLab.

Read More

Het project FryskLab schematisch in beeld gebracht

Posted by on jun 20, 2015

Het project FryskLab schematisch in beeld gebracht

Eerder deze week werd gevraagd of we ook in beeld kon brengen waarmee we nu allemaal bezig zijn binnen het project FryskLab. De aanleiding was een gesprek over ons linked open data-project en voordat we het wisten schetsten we al beelden van de actualiteit en vergezichten die voor de toehoorder ietwat diffuus waren.

Linked open data: het is maar één van de vele dingen die we onder de vlag van FryskLab opzetten en uitvoeren, maar voor de buitenwacht dus wel eens wat ondoorzichtig. Vanuit de basis van kennisdeling en maken is namelijk ontzettend veel mogelijk en relevant, maar voor het publiek is de gele truck vanzelfsprekend het meest in het oog springend, dus bekend. Die inzet van de bus is echter maar het topje van de ijsberg.

Om aan het verzoek te voldoen besloten we het project als geheel onder te brengen in een mindmap. Het is nog steeds onvolledig, maar dat betreft de details. In hoofdlijnen maakt het wel zichtbaar op welke terreinen we actief zijn: Bibliotheek, Onderwijs, Linked Open Data, Maakonderwijs, FabLab, Publicaties, Congressen en Symposia, Internationalisering en Maatwerk.

FryskLab slimme layout rechts

Read More

Bouwen aan Ambitie: 13 workshops in Noordoost Fryslân

Posted by on jun 20, 2015

Bouwen aan Ambitie: 13 workshops in Noordoost Fryslân

In de periode 26 mei tot 17 juni verzorgden we met FryskLab 13 workshops op scholen in Noordoost Fryslân. Dit deden we in het kader van het programma Bouwen aan Ambitie. Dit project is in het schooljaar 2011/2012 van start gegaan in de gemeente Achtkarspelen.

Elk jaar kent dit project een ander thema. Dit schooljaar is de centrale vraag hoe de ICT-vaardigheid van leerlingen vergroot kan worden zodat, deze aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven. Leerlingen ontwikkelen tijdens deze editie van Bouwen aan Ambitie naast ICT-vaardigheden ook andere essentiële vaardigheden voor het leven in de 21e eeuw zoals creatief denken, systematisch redeneren en samenwerken.

Met FryskLab bezochten we zogezegd 13 scholen. Na de vakantie volgt nog een sessie bij het Nordwin College. Leerlingen uit groep 8 kregen workshops over hoe je een ontwerp voor de 3D printer maakt, verzorgd door Marleen Andela. Onder begeleiding van Sjoerd Dirk Meijer werd gewerkt met de programmeersoftware Scratch. De komende maanden staan nog meer activiteiten op het programma waarbij leerlingen hun ICT-vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Aan het project doen meer dan 500 leerlingen mee uit het basis-, voortgezet- en beroeps onderwijs.

 

 

 

Read More