het mobiele bibliotheekFabLab

Maakonderwijs wint IPON Stimulerings Award 2016!

Posted by on Feb 4, 2016

Tijdens het jaarlijkse onderwijs- en ICT-evenement IPON in Utrecht werd de Stimulerings Award 2016 toegekend aan Maker Education in Nederland. Als boegbeeld van deze grassroots maakonderwijsbeweging nam Per-Ivar Kloen, docent bij De Populier in Den Haag, de prijs in ontvangst. Deze stimuleringsaward wordt toegekend aan personen en bedrijven, die zich richten op het onderwijs, en zich door innovatie, kwaliteit en originaliteit onderscheiden.

Gedeelde prijs
Ondanks dat er nog geen formele instantie, club of stichting is voor maakonderwijs, hebben inmiddels al vele scholen kennisgemaakt met het principe maker education. De IPON award jury reikt daarom de award uit aan ‘maker education in Nederland’ en wil daarmee de vele enthousiaste mensen achter dit initiatief aanmoedigen.

Het is een prijs voor iedereen in Nederland die met maakonderwijs bezig is: van leraren en Fablabs tot hele schoolgemeenschappen“, vertelt Karien Vermeulen, Waag Society’s hoofd Creative Learning Lab.

Uit het juryrapport:

“Juist omdat er nog geen formele instantie/vereniging/club of stichting is, maar toch heel veel scholen kennisgemaakt hebben met het principe “Maker education” wil de jury van de IPON Awards dit jaar de Stimulerings award uitreiken aan Maker Education in Nederland en daarmee aan de vele enthousiaste mensen daarachter. Het gaat hier niet om welke personen de AWARD ontvangen maar wat ze er samen van MAKEN!”

Gewonnen! v.l.n.r: Jeroen de Boer, Per-Ivar Kloen, Karien Vermeulen, Mariska Hamelink

Gewonnen! v.l.n.r: Jeroen de Boer, Per-Ivar Kloen, Karien Vermeulen, Mariska Hamelink

Maakonderwijs: leren (door te) maken
In de afgelopen jaren zijn allerlei moderne technologieën goedkoop en makkelijker beschikbaar geworden. Denk daarbij aan 3D-printers en elektronica, waarmee kinderen, zowel jongens als meisjes, op een laagdrempelige manier kunnen ontwerpen én maken. Door de verbinding tussen creativiteit en technologie kunnen kinderen zich beter ontwikkelen: kennis wordt meteen toegepast en ingezet voor het maken van dingen die ze leuk vinden.

Lancering Platform Maker Education
Op 11 februari 2016 wordt in De Balie in Amsterdam een avond georganiseerd over maakonderwijs in Nederland. Deze avond wordt ook de website van het Platform Maker Education gelanceerd, waarop het mogelijk wordt vouchers aan te vragen om met de klas gebruik te maken van een Fablab of maker space in Nederland.

Sprekers zijn onder andere Rolf Hut (wetenschapper aan de TU Delft en schrijver over techniek in de Volkskrant) en (maken met) Astrid Poot (hoofd jeugd/familie projecten en creatief/strateeg bij Fonk YEAH!) Kaarten voor het evenement vind je hier.

Read More

Challenge @LWD2018 OSG Sevenwolden Heerenveen

Posted by on Feb 1, 2016

Challenge @LWD2018 OSG Sevenwolden Heerenveen

Afgelopen donderdag en vrijdag werkten we met 160 HAVO3-leerlingen van OSG Sevenwolden aan ideeën voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Er werd daarbij specifiek nagedacht over een project van kunstenaar Marten Winters. Hij maakt voor het evenement een grote Rube Goldberg machine en is daarvoor op zoek naar inspirerende inzichten van inwoners van Friesland. De leerlingen (80 per dag) werkten gezamenlijk aan prototypes en dachten daarnaast na over de daadwerkelijke realisatie van hun ideeën. Daarbij maakten ze gebruik van de denktechnieken die we bij de FryskLab-challenges inzetten, zoals het Business Model Canvas. Marten Winters was erg blij met de resultaten, dus wie weet zien we over twee jaar de ideeën van de Sevenwoldenleerlingen terugkomen bij zijn Goldbergmachine. We gaan eveneens onderzoeken of we samen met hem meerdere Friese scholen kunnen laten nadenken over zijn prachtige uitdaging.

Read More

MediawijzerMakers! brengt digitale geletterdheid in de Friese bibliotheken

Posted by on Dec 23, 2015

MediawijzerMakers! brengt digitale geletterdheid in de Friese bibliotheken

Afgelopen maand startten we een nieuw project: MediawijzerMakers!. Hiermee willen we bibliotheekprofessionals en mediacoaches in aanraking brengen met nieuwe technologie, gekoppeld aan maakonderwijs. De aanleiding hiervoor is een onderzoek van de Radboud Universiteit (in opdracht van Stichting Mediawijzer.net) onder mediacoaches in het VO en MBO. Uit dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat mediacoaches/docenten veel moeite hebben om aan scholieren uit te leggen hoe media gemaakt zijn.

Dat gegeven bracht ons ertoe juist de verworvenheid uit het maakonderwijs (leren door te doen en te maken) een prominente plek te geven. Hiervoor kozen we de specifieke vorm van de Maker Boxes zoals ontwikkeld door Åke Nygren (bibliotheek van Stockholm). Het fenomeen van een maker box an sich is niet nieuw, maar de koppeling die Nygren legt met het digitale geletterdheid-framework van Doug Belshaw is dat wel. Hiermee is het namelijk uitstekend te combineren met ons uitgangspunt professionals zélf te laten onderzoeken en ontdekken, maar altijd vanuit hun professie.

De zelfwerkzaamheid gaven we vorm door het organiseren van zogenaamde Maker Parties, een principe van de Mozilla Foundation. Hun softwaretools maken namelijk deel uit van het Maker Boxes-aanbod, naast hardware als Library Box, de 3D-print pen, Raspberry Pi, Quirkbots en heel veel meer. Binnen de Maker Party, die een dagdeel in beslag neemt, ontdekken deelnemers spelenderwijs hoe de technologie werkt, maar wordt ook gereflecteerd op de rol ervan op het eigen werk. Dat laatste is vanzelfsprekend het allerbelangrijkst. De Maker Boxes gaan daarom ook niet over de technologie zelf, maar over de onderliggende digitale geletterdheidcompetenties zoals beschreven door Belshaw in zijn boek The Essential Elements of Digital Literacies.

De reacties van de deelnemers waren grotendeels erg positief. Bij een aantal deelnemende bibliotheken zijn we al uitgenodigd voor een vervolgsessie. En samen met FabLab Zeeland rollen we het concept verder uit in Nederland, een resultaat van het winnen van de Aanmoedigingsprijs van Mediawijzer.net.

Ook interesse? Neem dan contact met ons op!

Read More