het mobiele bibliotheeklab

Aanbod en projecten

1. FryskLab Elements

FryskLab Elements is bedoeld voor de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO. In dit lesprogramma maken leerlingen kennis met het Fablab, de faciliteiten van Frysklab, digitale fabricagemethoden en prototypingtechnieken, gekoppeld aan Friese aandachtsgebieden: watertechnologie, duurzame energie en creatief vakmanschap. Leerlingen leren in dit programma op een andere manier te kijken naar hoe de ‘dingen’ in de wereld gemaakt zijn en daarover kritische vragen te stellen en de systemen erachter beter begrijpen. Aan de hand van deze nieuwe maakprincipes ontwikkelen we een herwaardering voor de oude ambachten waarin vakmanschap en leren door te maken centrale uitgangspunten zijn.

FryskLab Elements komt tot stand dankzij een bijdrage van SNS REAAL.

2. Fab the Library!

BSF wil ook andere bibliotheken in staat stellen met makerspaces/FabLabs aan de slag te gaan. Hiertoe is de leergang Fab the Library! ontwikkeld. Hierbij beogen we bibliotheekmedewerkers (van management tot front-office) de handvatten te geven om een FabLab in de bibliotheek op te nemen of op een andere wijze te kunnen integreren.

Fab the Library! is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.

3. Linked open data kennisbank

Als nieuwkomer in het FabLabnetwerk verbaasten we ons over het ontbreken van een gestructureerde manier van kennisuitwisseling tussen de labs. Dat bracht ons ertoe een beetje bibliotheek in het netwerk te krijgen door deze kennisuitwisseling wel mogelijk te maken. We ontwikkelen samen met Metamatter en de Hogeschool Rotterdam een metadatastandaard voor FabLabprojecten en stellen deze na de pilot beschikbaar aan alle FabLabs wereldwijd. Inmiddels heeft de internationale Fab Foundation haar steun aan het project uitgesproken en stelt waardevolle data uit de Fab Academy beschikbaar.

Linked open data kennisbank FryskLab komt tot stand dankzij een bijdrage van Stichting PICA.

4. Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners

Creativiteit is één van de pijlers waarop het onderwijsprogramma van FryskLab rust. De onderliggende gedachte hierbij is dat iedereen een ontwerper is. Creatief vakmanschap is daarom ook niet gebonden aan creatieve opleidingen, maar moet worden gezien als een alomtegenwoordig element binnen het volledige educatieve aanbod op Friese scholen.

In samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (lectoraat Open Innovatie) wordt onderzocht hoe deze aanpak vorm en inhoud krijgt. Hiervoor wordt een onderwijsprogramma ontwikkeld dat binnen het Friesland College in de praktijk gebracht wordt. Digitale fabricage en daarbij horende 21e eeuwse vaardigheden hebben binnen dit aanbod een grote rol. Voor de monitoring van de resultaten wordt gebruik gemaakt van het Multilevel Design Model dat is ontwikkeld door Peter Joore, lector Open Innovatie bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Het onderzoek wordt gerealiseerd dankzij een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.