het mobiele bibliotheeklab

MediawijzerMakers! bij Nationaal Mediawijsheid Congres 2016: kom digitale geletterdheid uitpakken bij FryskLab en FabLab Zeeland!

Posted by on feb 16, 2016

MediawijzerMakers! bij Nationaal Mediawijsheid Congres 2016: kom digitale geletterdheid uitpakken bij FryskLab en FabLab Zeeland!

Op 15 december jl. ontvingen FryskLab van Bibliotheektheekservice Fryslân en FabLab Zeeland van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland de Aanmoedigingsprijs 2015 van Stichting Mediawijzer.net. Het prijzengeld is besteed aan de aanschaf van een tweede set zogenaamde Maker Boxes en de vertaling van het boek The Essential Elements of Digital Literacies van Doug Belshaw.

Tijdens het Nationaal Mediawijsheid Congres 2016, 23 maart a.s. in Ede, kunnen bezoekers in de bus van FryskLab aan de slag met de Maker Boxes. Elke van de acht dozen bevat een bepaalde vorm van technologie (uiteenlopend van Raspberry Pi tot de 3D print pen) en is gekoppeld aan de acht door Belshaw gedefinieerde competenties van digitale geletterdheid: Cultureel, Cognitief, Constructief, Communicatief, Vertrouwd, Creatief, Kritisch en Maatschappelijk. Bekijk Belshaw’s TEDx-verhaal over digitale geletterdheid hier.

Samen met medewerkers van de twee bibliotheeklabs ontdek je in Ede hoe de technologie werkt en onderzoek je hoe je deze kunt inzetten in de dagelijkse praktijk van mediacoach, informatieprofessional, bibliothecaris of docent.

Benieuwd? Bekijk hier sessies die in december 2015 werden uitgevoerd in de Friese bibliotheken: https://www.frysklab.nl/nieuws/mediawijzermakers-brengt-digitale-geletterdheid-in-de-friese-bibliotheken/

MediawijzerMakers bij Bibliotheken Zuidoost-Fryslân, Oosterwolde.

MediawijzerMakers bij Bibliotheken Zuidoost-Fryslân, Oosterwolde.

 

Read More

Challenge @LWD2018 OSG Sevenwolden Heerenveen

Posted by on feb 1, 2016

Challenge @LWD2018 OSG Sevenwolden Heerenveen

Afgelopen donderdag en vrijdag werkten we met 160 HAVO3-leerlingen van OSG Sevenwolden aan ideeën voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Er werd daarbij specifiek nagedacht over een project van kunstenaar Marten Winters. Hij maakt voor het evenement een grote Rube Goldberg machine en is daarvoor op zoek naar inspirerende inzichten van inwoners van Friesland. De leerlingen (80 per dag) werkten gezamenlijk aan prototypes en dachten daarnaast na over de daadwerkelijke realisatie van hun ideeën. Daarbij maakten ze gebruik van de denktechnieken die we bij de FryskLab-challenges inzetten, zoals het Business Model Canvas. Marten Winters was erg blij met de resultaten, dus wie weet zien we over twee jaar de ideeën van de Sevenwoldenleerlingen terugkomen bij zijn Goldbergmachine. We gaan eveneens onderzoeken of we samen met hem meerdere Friese scholen kunnen laten nadenken over zijn prachtige uitdaging.

[slickr-flickr id=”83026924@N03″ tag=”OSG Sevenwolden”]

Read More

MediawijzerMakers! brengt digitale geletterdheid in de Friese bibliotheken

Posted by on dec 23, 2015

MediawijzerMakers! brengt digitale geletterdheid in de Friese bibliotheken

Afgelopen maand startten we een nieuw project: MediawijzerMakers!. Hiermee willen we bibliotheekprofessionals en mediacoaches in aanraking brengen met nieuwe technologie, gekoppeld aan maakonderwijs. De aanleiding hiervoor is een onderzoek van de Radboud Universiteit (in opdracht van Stichting Mediawijzer.net) onder mediacoaches in het VO en MBO. Uit dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat mediacoaches/docenten veel moeite hebben om aan scholieren uit te leggen hoe media gemaakt zijn.

Dat gegeven bracht ons ertoe juist de verworvenheid uit het maakonderwijs (leren door te doen en te maken) een prominente plek te geven. Hiervoor kozen we de specifieke vorm van de Maker Boxes zoals ontwikkeld door Åke Nygren (bibliotheek van Stockholm). Het fenomeen van een maker box an sich is niet nieuw, maar de koppeling die Nygren legt met het digitale geletterdheid-framework van Doug Belshaw is dat wel. Hiermee is het namelijk uitstekend te combineren met ons uitgangspunt professionals zélf te laten onderzoeken en ontdekken, maar altijd vanuit hun professie.

De zelfwerkzaamheid gaven we vorm door het organiseren van zogenaamde Maker Parties, een principe van de Mozilla Foundation. Hun softwaretools maken namelijk deel uit van het Maker Boxes-aanbod, naast hardware als Library Box, de 3D-print pen, Raspberry Pi, Quirkbots en heel veel meer. Binnen de Maker Party, die een dagdeel in beslag neemt, ontdekken deelnemers spelenderwijs hoe de technologie werkt, maar wordt ook gereflecteerd op de rol ervan op het eigen werk. Dat laatste is vanzelfsprekend het allerbelangrijkst. De Maker Boxes gaan daarom ook niet over de technologie zelf, maar over de onderliggende digitale geletterdheidcompetenties zoals beschreven door Belshaw in zijn boek The Essential Elements of Digital Literacies.

De reacties van de deelnemers waren grotendeels erg positief. Bij een aantal deelnemende bibliotheken zijn we al uitgenodigd voor een vervolgsessie. En samen met FabLab Zeeland rollen we het concept verder uit in Nederland, een resultaat van het winnen van de Aanmoedigingsprijs van Mediawijzer.net.

Ook interesse? Neem dan contact met ons op!

[slickr-flickr id=”83026924@N03″ tag=”mediawijzermakers”]

Read More

Mediawijzermakers!: combinatie van mediawijsheid, de makersbeweging en het Fries

Posted by on nov 26, 2015

Mediawijzermakers!: combinatie van mediawijsheid, de makersbeweging en het Fries

In de maand december starten we met de Friese bibliotheken een project waarbij we mediawijsheid, de makersbeweging en de Friese taal bij elkaar brengen: Mediawijzermakers!. Hiermee willen we bereiken dat mediacoaches zélf hun mediawijsheidsaanbod kunnen maken. Het vastleggen van deze vaardigheden gebeurt zowel in het Fries als het Nederlands.

Tijdens de sessies die we bij de Friese bibliotheken organiseren gebruiken we het concept van de Mozilla Maker Parties: informele bijeenkomsten waarbij deelnemers samen aan slag gaan met digitale tools. Denk daarbij aan Raspberry Pi, Arduino, Quirkbot, Library Box en de inzet van de softwaretoolkit Mozilla Webmaker.Tijdens Internet Librarian 2015 verzorgden we samen met Ake Nygren, Rasmus Vestergaard en Louise Overgaand succesvol zo’n sessie voor een groep internationale collega’s: Making Room for Playing, Creating and Learning in your Library.

Zowel voor Mediawijzermakers als de Internet Librarian-workshop gebruikten we de prachtige Maker Boxes van Ake Nygren, die bouwen op de digitale geletterdheidfilosofie van Doug Belshaw, onder andere verantwoordelijk voor Mozilla’s Web Literacy Map. Graag wijs ik jullie op zijn boek The Essential Elements of Digital Literacies. Onderstaande TED Talk fungeert als een uitstekende introductie op zijn uiterst leesbare boek. Warm aanbevolen voor mediacoaches, bibliothecarissen en informatieprofessionals.

Read More

Week van de Mediawijsheid #WvdM15: Bibliotheken, makersbeweging en FabLabs

Posted by on nov 24, 2015

Week van de Mediawijsheid #WvdM15: Bibliotheken, makersbeweging en FabLabs

De activiteiten van FryskLab in het kader van de Week van de Mediawijsheid vonden dit jaar plaats in Kampen en Den Haag. Op beide locaties verzorgden we workshops voor scholen, gaven presentaties en boden (bibliotheek)bezoekers de kans een kijkje te nemen in de FryskLabtruck.

Onderstaande presentatie verzorgden we tijdens een kennissessie voor medewerkers van Bibliotheek Den Haag. Het verhaal kon rekenen op veel weerklank, ook omdat de bibliotheek al maakactiviteiten onderneemt in de nieuwe vestiging in de Schilderswijk. Verheugend daarbij is ook dat medewerkers gaan deelnemen aan Fab the Library!, iets waarmee we natuurlijk erg blij zijn.

Read More

Kinderboekenweek 2015: met de bus naar Schier!

Posted by on okt 12, 2015

Kinderboekenweek 2015: met de bus naar Schier!

De eerste keer met de bus naar overzeese gebieden! Dát gebeurde vorige week met een prachtige tour naar Schier. We deden de basis- en middelbare school aan en alle leerlingen hebben deelgenomen aan workshops 3D-ontwerpen en programmeren. Ze moesten aan de slag met het verbeelden van hun eigen avatar (VO) of ontwierpen de wereld van Robbie Robot (onderbouw PO). Met Scratch werden games geprogrammeerd.

Op de eerste avond ontvingen we lokale ondernemers, beleidsmakers en inwoners. Zij deden mee aan een bieropenerchallenge en maakten kennis met de bus. Twee geweldig mooie en vermoeiende dagen, maar het smaakt naar méér! En natuurlijk alle lof voor de bibliotheekmedewerkers Julia Arnscheidt (zij werkt helaas inmiddels ergens anders) en Josine Olgers, die deze trip tot in de puntjes organiseerden: bootovertocht met de bus, overnachten bij eilanders en de sessies met de scholen. TOP!

De activiteiten vinden plaats in het kader van de Kinderboekenweek 2015. Naast Schier zijn we zeer actief bij noord-Friese bibliotheken en bezoeken onder meer Franeker, Buitenpost, Stiens en Dokkum.

Hieronder een kleine selectie van de foto’s. Het volledige album staat op Flickr.

[slickr-flickr id=”83026924@N03″ tag=”Schiermonnikoog”]

Read More