het mobiele bibliotheeklab

Maker Party/MediawijzerMakers in school, bibliotheek etc.

Maker Party/MediawijzerMakers in school, bibliotheek etc.

Maker Party/Mediawijzermakers (zonder bus FryskLab)

Je pakt met onze Maker Boxes letterlijk en figuurlijk digitale geletterdheid uit en leert omgaan met nieuwe maaktechnologie en hoe dingen gemaakt zijn!

  • Duur: 4 uur
  • Max. aantal deelnemers per groep: 30
  • Leeftijden: Docenten en Professionals
  • 2 docenten
  • Kosten: € 895,–

Tijdens een Maker Party wordt intensief fysiek samengewerkt. Binnen deze sessies ontdekken deelnemers spelenderwijs hoe nieuwe maaktechnologie werkt, maar wordt vooral gereflecteerd op de rol ervan op het eigen werk. Hiervoor zetten we onze set Maker Boxes in. Deze gaan niet over de technologie zelf, maar over de onderliggende acht digitale geletterdheidcompetenties zoals beschreven door Doug Belshaw in zijn boek The Essential Elements of Digital Literacies. Het is vervolgens de bedoeling dat de deelnemers deze kennis overdragen aan collega’s en leerkrachten door ook zelf Maker Parties te organiseren, bijvoorbeeld voor leerlingen.

Vaardigheden:
21st century skills: Mediawijsheid, Kritisch denken, ICT basisvaardigheden, Samenwerken, Creatief denken, Probleem oplossen

Technieken:
2d, 3d, maken, programmeren, elektronica

 

[slickr-flickr id=”83026924@N03″ tag=”mediawijzermakers friese bibliotheken”]