het mobiele bibliotheeklab

FryskLabdocent Romy Kuldip Singh draagt bij aan rapport Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften over 3D-printen in het onderwijs

Posted by on jun 4, 2018

FryskLabdocent Romy Kuldip Singh draagt bij aan rapport Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften over 3D-printen in het onderwijs

Waar de FryskLab Maker Tour (2015 alweer) toe kan leiden..

E├ęn van de locaties die we destijds aandeden was FabLab Z├╝rich, waar we Judith Mathez leerden kennen. Zij benaderde ons in april 2017 met het verzoek deel te nemen aan een workshop rondom 3D-printen in het onderwijs. Locatie was de University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW in Brugg-Windisch. De bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door de Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW).

Judith schreef ons:

“We’ve met some time ago in Fablab Zurich during your FryskLab tour through Europe. With the support of the Swiss Academy of Engineering Sciences SATW we have the chance to realize a project to explore the potential of 3D-Printing in schools.

We would like to invite you to a two-day expert workshop:

Experts from different European countries who have experience with 3D-Printing in the education sector come together. In addition to networking and exchange, the focus is also to identify benefits and challenges of 3D-Printing for schools and teaching. The proceedings of the workshops will be published in a brochure, which will be a part of the SATW INFO series.”

Vanzelfsprekend gingen we in op de uitnodiging en nam FryskLab-docent Romy Kuldip Singh namens ons deel aan een tweedaagse workshop.

Samen met deelnemers uit Zwitserland en Duitsland werden praktijkervaringen gedeeld en adviezen gegeven. Het resultaat daarvan is samengebracht in een rapport, getiteld 3D-Drucken im Bildungsbereich – Anforderungen und Beispiele (PDF).

 

Read More

Bouwen aan Ambitie: 13 workshops in Noordoost Fryslân

Posted by on jun 20, 2015

Bouwen aan Ambitie: 13 workshops in Noordoost Fryslân

In de periode 26 mei tot 17 juni verzorgden we met FryskLab 13 workshops op scholen in Noordoost Fryslân. Dit deden we in het kader van het programma Bouwen aan Ambitie. Dit project is in het schooljaar 2011/2012 van start gegaan in de gemeente Achtkarspelen.

Elk jaar kent dit project een ander thema. Dit schooljaar is de centrale vraag hoe de ICT-vaardigheid van leerlingen vergroot kan worden zodat, deze aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven. Leerlingen ontwikkelen tijdens deze editie van Bouwen aan Ambitie naast ICT-vaardigheden ook andere essenti├źle vaardigheden voor het leven in de 21e eeuw zoals creatief denken, systematisch redeneren en samenwerken.

Met FryskLab bezochten we zogezegd 13 scholen. Na de vakantie volgt nog een sessie bij het Nordwin College. Leerlingen uit groep 8 kregen workshops over hoe je een ontwerp voor de 3D printer maakt, verzorgd door Marleen Andela. Onder begeleiding van Sjoerd Dirk Meijer werd gewerkt met de programmeersoftware Scratch. De komende maanden staan nog meer activiteiten op het programma waarbij leerlingen hun ICT-vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Aan het project doen meer dan 500 leerlingen mee uit het basis-, voortgezet- en beroeps onderwijs.

 

 

 

Read More