het mobiele bibliotheeklab

Minister Bussemaker over FryskLab: “Past goed in de vijf functies van de bibliotheek”

Posted by on jun 4, 2014

Minister Bussemaker over FryskLab: “Past goed in de vijf functies van de bibliotheek”

Uit het plenaire verslag van de behandeling Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen, oftewel de Bibliotheekwet:

De heer Rutte (VVD):
Ik hoor de minister heel gloedvol omschrijven wat voor mooie ontwikkelingen er al plaatsvinden binnen het bibliotheekwerk. Daarin zitten inderdaad ook allerhande functies op het gebied van cultuur, ontmoeting en debat. Een en ander vindt ook plaats. Er zijn zeker bibliotheken die dat doen. Echter, op het moment dat een bibliotheek de eerste drie functies die in de wet worden omschreven, te weten de educatieve functie, de literatuurfunctie, de leesbevordering en dergelijke keurig doet maar zich daarnaast bezighoudt met ontwikkelingen zoals FryskLab, met makerspaces waardoor er echt een nieuwe, innovatieve impuls wordt gegeven aan het bibliotheekwerk en er dus voor kiest om even niet aan cultuur te doen, blijft de vraag of dit volgens deze wet geen bibliotheek meer zou kunnen zijn. Dat is toch een ongewenste weg en dat zou uiteindelijk toch ook de ontwikkeling van de bibliotheek beperken in plaats van bevorderen?

Met als reactie van de minister:

Minister Bussemaker:
Ik geloof niet dat het stimuleren van alle initiatieven zoals het door u genoemde FryskLab ertoe zal leiden dat de bibliotheek in Friesland geen bibliotheek meer zou kunnen zijn. Het past heel wel in de vijf functies, met name in de functies van cultuur en ontmoeting. Voor zover ik begrijp, beheert het FryskLab de oude bibliotheek, waar jongeren leren om techniek en creativiteit te ontwikkelen. Daar ligt een nadrukkelijke relatie met cultuur en met het doel om jongeren kennis te laten maken met techniek. Ik vind dat heel erg interessant. Het past ook bij de omschrijving van ontmoeting. Andersom is het weer niet zo dat elke thematiek, zoals het interesseren van jongeren voor techniek en creativiteit, in de functie van een bibliotheek zou moeten vallen. Dat kan ook heel goed op een andere manier; daar liggen aanknopingspunten met het onderwijsbeleid en met het techniekpact. Dus past het voorbeeld van het FryskLab goed in de vijf functies van een bibliotheek. Die vijf functies zullen niet overal op elke locatie vorm moeten krijgen, maar op de een of andere manier zullen bij de bibliotheekorganisatie — in dit geval de Friese organisatie — die vijf functies vormvrij worden weergegeven.

We zijn heel erg blij dat de minister juist de combinatie met andere velden aanhaalt (Onderwijs en Techniekpact), omdat ons project is gestoeld op samenwerking met andere terreinen, zĂłnder afbreuk te doen aan de bibliotheekcomponent. Een heel mooie stimulans voor de overleggen die we momenteel voeren om binnen deze gremia als bibliotheek en FryskLab zichtbaar te zijn.

 

Read More

FryskLab als voorbeeld van bibliotheekinnovatie in Kamerdebat Bibliotheekwet

Posted by on mei 17, 2014

FryskLab als voorbeeld van bibliotheekinnovatie in Kamerdebat Bibliotheekwet

Via Twitter bereikten ons afgelopen donderdag berichten dat FryskLab als voorbeeld van bibliotheekinnovatie werd aangehaald door Kamerlid Arno Rutte. Een complete verrassing was dat niet, aangezien hij afgelopen maandag een werkbezoek aan ons bracht in Leeuwarden. Daarbij hadden we het uitvoerig over FryskLab, de platformtheorie van David Lankes en bibliotheekinnovatie in brede zin. Dat was ook mooi terug te lezen in het amendement dat hij indiende.

Hieronder het deel van het debat waarbij ons project door hem benoemd werd, voorafgegaan door enkele tweets van gisteren. We zijn er eigenlijk best trots op, maar vooral heel erg blij mee dat we op deze manier aandacht krijgen. Bij sommige mensen wil het er namens nog steeds niet in dat FabLabs en bibliotheken goed samen kunnen gaan. We hopen dat deze aandacht bijdraagt aan het serieus nemen van deze ontwikkeling, ook in beleidsmatig opzicht.

Het volledige verslag van het Kamerdebat lees je hier.

FryskLab behandeling Bibliotheekwet by Jeroen de Boer

Read More