het mobiele bibliotheeklab

Technische studenten ROC Friese Poort inspireren opdrachtgevers tijdens Challenge

Posted by on mrt 19, 2015

Technische studenten ROC Friese Poort inspireren opdrachtgevers tijdens Challenge

FryskLab organiseerde in opdracht van Centrum Duurzaam | ROC Friese Poort een open product design challenge voor studenten bouw, ICT en techniek. Hierin gingen ongeveer 100 studenten aan de slag met een 3-tal  praktijkvragen van de Provincie Fryslân en de Energie Corporatie Westeinde. Aan het eind van de dag verrasten de studenten de opdrachtgevers met verfrissende ideeÍn en nieuwe inzichten. Volgens Steffen Hofstra, realisatiemanager Centrale As Provincie Fryslân, is het de studenten gelukt om in een korte tijd nieuwe ideeÍn te vinden en vorm te geven.

Bekijk de foto-impressie hier.

Over de FryskLab open product design challenge
Tijdens een Challenge gaan studenten aan de slag met een concrete vraag van een bedrijf of een andere opdrachtgever. Via een korte reeks workshops (een dagdeel) ontdekken studenten bijvoorbeeld  de principes van digitale fabricage en design by tinkering (knutselen). Ook werken de studenten aan het ontwikkelen van een businessmodel (Business Model Canvas) en ontwerpen ze een prototype. Uiteindelijk pitchen de studenten het resultaat aan de opdrachtgever. Hieronder de resultaten daarvan.

De opdrachten en de resultaten:

Duurzame verkeersbrug
Ontwerp een beweegbare fietsbrug Ritsumasyl was de praktijkopdracht van Trienke Lantinga, projectleider Provinsje Fryslan. Studenten bouw, ict en techniek gingen nadenken over hernieuwbare materialen (bio composiet) en innovatieve en duurzame constructies / bewegingsmechanismes.  De studenten bedachten brugoplossingen op basis van  creativiteit, innovatie en aantrekkingskracht. Een 5-tal bruggen kwamen in de presentaties naar voren:  de Duikerbrug, de Kabelbrug, de Jezusbrug, de Tunnelbrug en de Sipelbrug.  Volgens Trienke Plantinga hield de Jezusbrug zelfs rekening met economische spin-offs (fietsverhuur, restaurant, fotoservice).

Klik hier voor de presentatie van de duurzame verkeersbrug:
http://www.slideshare.net/CentrumDuurzaam/fietsbrug-ritsumasyl

Energieneutrale bouwplaats
Steffen Hofstra stelde de studenten de praktijkvraag hoe te komen tot een energie neutrale bouwplaats. De studenten bouw, ICT en techniek presenteerden een 5-tal ideeÍn : betoninnovatie (een betonelement met gras/mos ) geprint en al, bouwlamp op zonne-energie, marktplaats voor bouwmaterialen, bouwstopcontact met pinpas en hybride bouwmachines (met zonnepanelen). Volgens Steffen Hofstra bruikbare ideeÍn die de doelstelling van een energieneutrale bouwplaats dichterbij brengen.  Steffen Hofstra is opdrachtgever namens de Provincie Fryslân en specifiek namens de Projectorganisatie De Centrale As.

Klik hier voor de presentatie van de praktijkopdracht energieneutrale bouwplaats:
http://www.slideshare.net/CentrumDuurzaam/energie-neutrale-bouwplaats

Energieneutrale woning
Bekijk op welke wijze de woningen in de wijk Westeinde minder energie kunnen gaan verbruiken en geef aan welke methoden daarvoor zijn was de praktijkopdracht van Energiecorporatie Westeinde.
Een groep studenten kwam met de rigoureuze oplossing van de huidige wijk slopen en de wijk opnieuw opbouwen.  Ook kwamen subsidiemaatregelen aan de orde om bewoners te stimuleren om energiezuinige maatregelen toe te passen. Er is sprake van een mix van maatregelen om te komen tot een energieneutrale woning: zonnepanelen op dak en zonnescherm, aardwarmte en isolatie. Studenten hebben tal van manieren op papier gezet en de resultaten waren goed en vooral verrassend, aldus Tjeerd Hoekstra van Energiecorporatie Westeinde.

Frysklab
FryskLab is het mobiele FabLab (fabrication laboratory) van Fryslân, een initiatief van Bibliotheekservice Fryslân (BSF). Met FryskLab wil BSF onderzoeken hoe creatieve maakprocessen bijdragen aan de creatieve, technische en ondernemende vaardigheden van met name kinderen en jongeren.

ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam
Centrum Duurzaam wil, als onderdeel van ROC Friese Poort, de kennis en ervaring bij het bedrijfsleven benutten voor het opleiden van jonge vakmensen in de praktische toepassing van innovatieve duurzame technieken. Tevens wil Centrum Duurzaam met goede en objectieve voorlichting de toepassing van deze technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren. Kennis, ervaring en vakmanschap voor een duurzame wereld.

Read More