het mobiele bibliotheeklab

Scholieren in Noordoost Fryslân maken en programmeren binnen Bouwen aan Ambitie

Posted by on jul 9, 2016

Scholieren in Noordoost Fryslân maken en programmeren binnen Bouwen aan Ambitie

In mei en juni verzorgden we, evenals vorig jaar, workshops in het kader van het programma Bouwen aan Ambitie. Leerlingen van 19 scholen in Noordoost Fryslân gingen aan de slag met onze nieuwe spiksplinternieuwe workshops in het aanbod FryskLab Elements 2.0. Daarnaast werd geprogrammeerd met Scratch. Het lesaanbod werd verzorgd door Marleen Andela, Lisette Cornelissen en Marloes van der Meulen. Volgend jaar zijn we natuurlijk graag weer van de partij!

Lees hier een krantenartikel over onze activiteiten binnen Bouwen aan Ambitie.

Hieronder foto’s van de workshops bij één van de deelnemende scholen, De Fontein in Buitenpost.

[slickr-flickr id=”83026924@N03″ tag=”Bouwen aan Ambitie”]

Read More

Ontdekkingsreis door de wereld van morgen: ,,Oh juf, dit mei alle dagen wol.”

Posted by on jun 6, 2016

Ontdekkingsreis door de wereld van morgen: ,,Oh juf, dit mei alle dagen wol.”

Momenteel wordt de bus van FryskLab volop ingezet in Noordoost-Friesland. Binnen het project Bouwen aan Ambitie maken schoolgaande kinderen en jongeren kennis met ICT-geletterdheid. Workshops in en om de FryskLab-bus maken daarvan onderdeel uit.

Naar aanleiding van een workshop bij ’t Holdersnêst in Harkema, woensdag 1 juni jl., schreef Atze van der Ploeg onderstaand artikel dat verscheen in Nieuwsblad Noordoost-Friesland en deze week ook wordt gepubliceerd in De Feanster. Met zijn toestemming plaatsen we hier de oorspronkelijke tekst.

 

Ontdekkingsreis door de wereld van morgen

HARKEMA – Twee jongens stralen van oor tot oor. De lampjes die ze gemaakt hebben met een soldeerbout, branden. De volgende klussen zijn opdrachten met de 3D-printer en een laserprinter. ,,Dit is hiel moai om te dwaan.

De lampjes zijn gefabriceerd in de bus van het FryskLab die deze woensdagochtend naar  openbare basisschool ’t Holdersnêst in Harkema is gekomen. Leerlingen van groep 7 van ’t Holdersnêst kunnen zich uitleven met de techniek en technologie die het mobiele FabLab biedt. Daarnaast zijn ze bezig met programmeren. Dat doen de scholieren met behulp van het programma Scratch, waarmee een eigen game kan worden gemaakt.

Het bezoek van het FryskLab aan ’t Holdersnêst is een onderdeel van het project ‘Bouwen aan ambitie’, dat zijn oorsprong op de Harkemaster school heeft. Ondertussen wordt in de gehele gemeente Achtkarspelen gewerkt met het project, dat het ambitieniveau van de kinderen moet verhogen. Bij die doelstelling speelt innovatie een belangrijke rol.

In de ogen van ’t Holdersnêst – en ook volgens talrijke andere scholen in de regio Noordoost-Friesland – is het bittere noodzaak dat het onderwijs zich verdiept in de moderne techniek. Op die manier kunnen de leerlingen zich goed voorbereiden op de toekomst. ,,In elk beroep heb je zo langzamerhand ook ICT nodig”, wijst Marloes van der Meulen van het FryskLab op het grote belang van digitale vaardigheden.

In hun eigen klaslokaal is Van der Meulen deze ochtend met de groep-7-leerlingen aan het programmeren met Scratch. Of beter gezegd: de scholieren gaan hoofdzakelijk zelf hun gang en Van der Meulen ondersteunt hier en daar waar nodig. Want, zo vertelt de gastjuf, ,,de kinderen pakken het heel snel op. Ze doen het erg goed.” Met het programmeren leren de scholieren logisch denken, stelt Van der Meulen. ,,Je moet kleine stapjes maken in de goede volgorde.

Bij de ontdekkingsreis door de digitale wereld ziet Marleen Andela van het FryskLab dat ieder kind zijn of haar eigen stijl ontwikkelt. ,,Ook worden er allerlei ideeën verzonnen. Het is schitterend om te zien, al die ontdekkingen en vaardigheden.” Andela is maar wat blij dat er in ‘haar’ laboratoriumbus geen sprake is van dichtgetimmerd onderwijs en dat een ieder dingen op de eigen manier kan doen. ,,Creativiteit kun je niet controleren.

Leerkracht Sacha Haarsma van groep 7 van ’t Holdersnêst vindt het programmeren met Scratch en de  activiteiten in de bus van het FryskLab ‘in geweldige erfaring foar de bern’.’t Holdersnêst wil de kinderen graag vaardigheden laten ontwikkelen die essentieel zijn voor het leven in deze eeuw (21th Century Skills). Naast ICT-vaardigheden gaat het hierbij onder meer om creatief te leren denken, systematisch te redeneren en om samen leren te werken. Om dit te bewerkstelligen gebruikt de Harkemaster school de complete leerlijn van LEGO Educatief in alle groepen.

De workshops van het FryskLab vallen zeer in de smaak bij de leerlingen. ,,It is leuk. Kinst stees sels dinkjes ûntwerpe”, is de veelzeggende reactie van één van hen. Juf Sacha Haarsma aanschouwt met een brede glimlach dat de klas supergemotiveerd aan de slag is. Ook zíj hoort talrijke positieve geluiden. ,,Oh juf, dit mei alle dagen wol.

Read More

Bouwen aan Ambitie: 13 workshops in Noordoost Fryslân

Posted by on jun 20, 2015

Bouwen aan Ambitie: 13 workshops in Noordoost Fryslân

In de periode 26 mei tot 17 juni verzorgden we met FryskLab 13 workshops op scholen in Noordoost Fryslân. Dit deden we in het kader van het programma Bouwen aan Ambitie. Dit project is in het schooljaar 2011/2012 van start gegaan in de gemeente Achtkarspelen.

Elk jaar kent dit project een ander thema. Dit schooljaar is de centrale vraag hoe de ICT-vaardigheid van leerlingen vergroot kan worden zodat, deze aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven. Leerlingen ontwikkelen tijdens deze editie van Bouwen aan Ambitie naast ICT-vaardigheden ook andere essentiële vaardigheden voor het leven in de 21e eeuw zoals creatief denken, systematisch redeneren en samenwerken.

Met FryskLab bezochten we zogezegd 13 scholen. Na de vakantie volgt nog een sessie bij het Nordwin College. Leerlingen uit groep 8 kregen workshops over hoe je een ontwerp voor de 3D printer maakt, verzorgd door Marleen Andela. Onder begeleiding van Sjoerd Dirk Meijer werd gewerkt met de programmeersoftware Scratch. De komende maanden staan nog meer activiteiten op het programma waarbij leerlingen hun ICT-vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Aan het project doen meer dan 500 leerlingen mee uit het basis-, voortgezet- en beroeps onderwijs.

 

 

 

Read More