het mobiele bibliotheeklab

Werken aan de doorontwikkeling van Impact door Connectie

Posted by on dec 5, 2018

Werken aan de doorontwikkeling van Impact door Connectie

Ton Zijlstra deed verslag van de vier dagen die we met hem en het Frysklab-team besteedden aan de doorontwikkeling van ons project Impact door Connectie (oorspronkelijk een pilot voor de Koninklijke Bibliotheek). De resultaten ervan zijn te vinden op Innovatiebieb.

De Friese bibliotheken spelen graag een grotere rol bij het uitvoeren van het project, wat voor ons reden was voor een aantal zaken:

  1. De basiswaarden van het project, gebaseerd op het Networked Agency-model van Ton, weer voorop stellen en voor iedereen helder krijgen;
  2. De gezette stappen documenteren en de nog te zetten stappen beschrijven;
  3. Projectbeschrijvingen voor verschillende stakeholders opstellen (uiteenlopend van bibliotheekdirecteuren tot projectbegeleiders);
  4. De link met het (landelijk) bibliotheekinnovatiebeleid beschrijven.

Er is nog veel werk aan de winkel, omdat het project zowel inhoudelijk als praktisch veel lagen kent. Daarvoor nemen we de maand december, om in januari met de stakeholders in gesprek te gaan.

Het biedt tevens een mooi inkijkje in de keuken van het Kennis- en Innovatiecentrum bij BSF FryslĆ¢n en de manier waarop wij met projecten omgaan en sterke inhoudelijke partners betrekken.

Ton’s blogs:

Detailing Networked Agency / Impact Through Connection

Detailing Networked Agency / Impact Through Connection Pt2

Read More

FryskLab in NMC Horizon Report! #makered

Posted by on jul 7, 2015

FryskLab in NMC Horizon Report! #makered

Het NMC (New Media Consortium) is een Amerikaans consortium van de tech-, softwareindustrie en uitgevers met een bijzondere focus op het onderwijs. Bedrijven die eraan gelieerd zijn zijn onder meer Apple, Macromedia, Oracle, Prentice Hall en Sony. Hun insteek is dat adoptie van nieuwe technologie door het (hoger) onderwijs voor een groot deel bijdraagt aan adoptie en succes ervan. Om nieuwe ontwikkelingen en hun rol binnen het onderwijs te duiden wordt door hen het NMC Horizon Report uitgegeven. In de meest recente versie (PDF) daarvan voor het basisonderwijs wordt ook aandacht besteed aan makerspaces. En wat schetste onze verbazing: ook ons project wordt beschreven!:

Relevance for Teaching, Learning, or Creative Inquiry
Public and school libraries are spearheading the makerspace movement in K-12 education. In FryslĆ¢n, Netherlands, a mobile fab lab called Frysklab was started by the cityā€™s public library to bring maker curriculum and tools to young learners in rural areas. Targeted toward primary and secondary students, the Frysklab course focuses on using digital fabrication to solve local challenges including water technology, sustainable energy, and new craftsmanship, among other 21st century themes. The Frysklab has been actively recruiting educational partners and schools for support, and is currently developing a program called Fab the Library!, which will guide libraries through the stages of incorporating a fab lab.

Hieronder een link naar het hoofdstuk over makerspaces:

Makerspaces NMC Horizon rapport

 

nb.: Met dank aan Wietse van Bruggen (Kennisnet Innovatie) voor de attendering.

Read More

Het project FryskLab schematisch in beeld gebracht

Posted by on jun 20, 2015

Het project FryskLab schematisch in beeld gebracht

Eerder deze week werd gevraagd of we ook in beeld kon brengen waarmee we nu allemaal bezig zijn binnen het project FryskLab. De aanleiding was een gesprek over ons linked open data-project en voordat we het wisten schetsten we al beelden van de actualiteit en vergezichten die voor de toehoorder ietwat diffuus waren.

Linked open data: het is maar Ć©Ć©n van de vele dingen die we onder de vlag van FryskLab opzetten en uitvoeren, maar voor de buitenwacht dus wel eens wat ondoorzichtig. Vanuit de basis van kennisdeling en maken is namelijk ontzettend veel mogelijk en relevant, maar voor het publiek is de gele truck vanzelfsprekend het meest in het oog springend, dus bekend. Die inzet van de bus is echter maar het topje van de ijsberg.

Om aan het verzoek te voldoen besloten we het project als geheel onder te brengen in een mindmap. Het is nog steeds onvolledig, maar dat betreft de details. In hoofdlijnen maakt het wel zichtbaar op welke terreinen we actief zijn: Bibliotheek, Onderwijs, Linked Open Data, Maakonderwijs, FabLab, Publicaties, Congressen en Symposia, Internationalisering en Maatwerk.

FryskLab slimme layout rechts

Read More

Concept FabLab verdient het verkend te worden (artikel Bibliotheekblad)

Posted by on mei 1, 2014

Concept FabLab verdient het verkend te worden (artikel Bibliotheekblad)

Edwin Mijnsbergen schreef in de meest recente editie van Bibliotheekblad een mooi artikel over FabLabs en bibliotheken in Nederland. Het is een uitputtend stuk over alle lopende initiatieven met, erg prettig, ook veel aandacht voor FryskLab. Met toestemming van Bibliotheekblad hieronder de gepubliceerde versie.

Read More

Frysklab heeft de officiƫle status van FabLab [persbericht]

Posted by on dec 18, 2013

Frysklab heeft de officiƫle status van FabLab [persbericht]

Het eerste FabLab in FryslĆ¢n is een feit. FryskLab heeft per 18 december 2013 de officiĆ«le status van FabLab gekregen van Stichting FabLab Benelux. Ook is FryskLab hiermee het eerste officiĆ«le FabLab in Europa gestart door de Bibliotheek. FryskLab is een initiatief van Bibliotheekservice FryslĆ¢n (BSF) en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leeuwarden en provincie FryslĆ¢n. Met FryskLab onderzoekt BSF gedurende een pilot van drie jaar hoe de inzet van een mobiel FabLab bijdraagt aan de creatieve, technische en ondernemende vaardigheden van kinderen en jongeren.

Ella Hueting, bestuursvoorzitter stichting FabLab Benelux:

Frysklab mag zich met recht een FabLab noemen. Ze neemt een unieke positie in binnen Nederland door de verbinding met de Bibliotheek. FryskLab is een fantastisch voorbeeld voor de toekomst van de Bibliotheekfunctie in Nederland Ć©n daarbuiten!ā€™

Het FabLab concept is bedacht door Neil Gershenfeld, directeur van het Centre of Bits and Atoms (CBA) aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Een FabLab is een werkplaats die is ingericht met computergestuurde gereedschappen, waarmee men eenvoudig bijvoorbeeld een prototype kan maken. Het FabLab is ontwikkeld vanuit de gedachte dat het met een paar eenvoudige machines mogelijk is om vrijwel alles te maken. Essentieel in dit concept is dat het lab vrij en open toegankelijk is voor iedereen en opgedane kennis en vaardigheden worden gedeeld en beschikbaar worden gesteld.

FryskLab

Voor FryskLab is een traditionele bibliobus omgebouwd naar een mobiel FabLab dat inzetbaar is in de hele provincie (en daarbuiten). FryskLab is bedoeld om mensen en met name kinderen en jongeren te stimuleren hun ideeĆ«n te vertalen in nieuwe producten en om kennis en ontwerpen met elkaar te delen. De focus van FryskLab ligt op het basis- en voortgezet onderwijs. Speciaal voor het onderwijs worden daarom educatieprogrammaā€™s ontwikkeld rondom provinciale themaā€™s als watertechnologie, duurzame energie en ambachtelijkheid.

FryskLab en de Bibliotheek

Om de samenwerking tussen de Bibliotheek en FabLabs verder inhoud te geven gaat BSF een leergang ā€˜Fab the Libraryā€™ ontwikkelen. Hiervoor heeft zij opdracht gekregen van het Sectorinstituut Openbare Biblotheken (SIOB). Via deze te ontwikkelen leergang worden bibliotheken in Nederland en Vlaanderen in staat gesteld om zelf met een FabLab of elementen daarvan aan de slag te gaan. FryskLab fungeert daarbij als voorbeeldproject.

Internationale aandacht voor FryskLab

Voor FryskLab bestaat inmiddels ook internationale belangstelling. Zo is FryskLab aanwezig geweest bij belangrijke internationale congressen in Londen, Aken en Oostende. Daarnaast is er interesse in het concept vanuit Vlaanderen, Spanje, Denemarken en de Verenigde Staten.

Read More