het mobiele bibliotheeklab

FryskLab gaat de grens over

Posted by on mei 2, 2014

FryskLab gaat de grens over

PERSBERICHT

FryskLab gaat de grens over
Internationale belangstelling voor Fries FabLab project

Op donderdag 8 mei vertrekt FryskLab van Leeuwarden naar het Deense Aarhus. FryskLab is het mobiele FabLab van Bibliotheekservice Fryslân. Vrijdag 9 en zaterdag 10 mei is FryskLab aanwezig bij een Mini Maker Faire in Aarhus Denemarken. Mini Maker Faire is een internationaal evenement waarbij makers en uitvinders hun projecten presenteren en delen. De Bibliotheek van Aarhus (Culturele Hoofdstad van Europa in 2017) is organisator. Deense bibliotheken zijn geïnteresseerd om het mobiele concept zoals in Fryslan ontwikkeld ook in Denemarken in te zetten. Naast Denemarken krijgt het project, dat onderdeel uitmaakt van het bidbook fan Lwd2018, aandacht uit de hele wereld.

“Er is interesse in het project vanuit Amerika, Zweden, Italië, Spanje en Australië”, aldus Jeroen de Boer, projectleider FryskLab. “Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om mét de bus aanwezig te zijn op de wereldwijde FabLabconferentie die in juli in Barcelona plaatsvindt. Vanzelfsprekend proberen we dat dan te combineren met een bezoek aan San Sebastian, Culturele Hoofdstad van Europa in 2016.”

Interesse uit de hele wereld voor Friese aanpak
In het buitenland is men erg geïnteresseerd in de combinatie van bibliotheekvernieuwing, onderwijs, digitale fabricage en de inzet op lokaal relevante thema’s en uitdagingen. Het mobiele concept is een aansprekende aanpak voor elke plattelandsregio. Bibliotheekservice Fryslân krijgt geregeld adviesverzoeken over de wijze waarop ook anderen ermee aan de slag kunnen. Momenteel wordt samen met internetbedrijf Mozilla onderzocht hoe die kennis beschikbaar kan komen voor derden.

Wat is FryskLab
FryskLab is een mobiel FabLab. Met een voormalige bibliobus wordt in Friese bibliotheken, scholen en tijdens evenementen geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kennisdeling en kennis maken. Hierbij is specifiek aandacht voor Friese thema’s als watertechnologie en duurzame energie in combinatie met digitale fabricage. Op die manier probeert Bibliotheekservice Fryslân een impuls te geven aan innovatie van de bibliotheekdienstverlening én aan maken en DIY (Do-It-Yourself) binnen het onderwijs.

Over Bibliotheekservice Fryslan
Bibliotheekservice Fryslân (BSF) is de serviceorganisatie en innovatieve partner van de Friese bibliotheken. De BSF werkt ook steeds meer voor andere organisaties in de cultuur-, onderwijs-, zorg-, en welzijnssector.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen de Boer, projectleider FryskLab, 06-10898358 / 058-2847743

Read More