het mobiele bibliotheeklab

Heel Holland Maakt! Consortium van onderwijs, bibliotheken, makers en bedrijfsleven √©√©n van de drie ontvangers OCW-regeling ‘Makersevenementen in het onderwijs’

Posted by on sep 21, 2017

Heel Holland Maakt! Consortium van onderwijs, bibliotheken, makers en bedrijfsleven √©√©n van de drie ontvangers OCW-regeling ‘Makersevenementen in het onderwijs’

We wisten het al iets eerder, maar vandaag werd het officieel bekendgemaakt: samen met een groot aantal partners uit het onderwijs en de Nederlandse makersbeweging mogen we in 2018 invulling geven aan de OCW-regeling Makersevenementen in het onderwijs! Het consortium (zie de partners hieronder) is één van de drie initiatieven die geselecteerd is uit een totaal aantal van 18 indieners.

We zijn hier natuurlijk heel erg blij mee, niet in het minst omdat via ons de maakinitiatieven in Nederlandse bibliotheken ook onderdeel van het aanbod zullen zijn. We gebruiken hiervoor een landelijke Community of Practice die draait om digitale geletterdheid en de toepassing/uitvoering daarvan in bibliotheken.

Het voorstel dat ons consortium indiende gaat om het organiseren van een landelijk maakfestival waarin getoond wordt wat er op het gebied van Maker Education zoal gebeurt in het (in)formele onderwijs, maar waarbij ook heel veel ruimte is om zelf te leren, te maken en ge√Įnspireerd te raken.

“Struinend langs 200 stands zie je een selectie van de beste, leukste en gekste creaties van makers uit alle regio‚Äôs van het land. Van robots tot interactieve kleding, van lichtgevende installaties tot duurzame uitvindingen, van bizarre en ietwat controversi√ęle biotech experimenten tot DIY satellieten. Al pratend met de makers van deze bonte verzameling raak je zelf ook besmet met het maakvirus.

Even de weg kwijt? Geen probleem. Kinderen leiden mensen rond over het terrein. En laten aan de hand van de verschillende vooraf uitgestippelde thematische routes zien wat de mogelijkheden zijn.

Tijdens een keynote hoor je over de meest recente onderzoeksresultaten op het gebied van maker education in Denemarken en Amerika. En in een presentatie-carrousel wordt een low-cost DIY machine voor het recyclen en 3d printen van plastic getoond. Het debat over didactiek, georganiseerd door een hogeschool, geeft inspiratie maar levert ook een boel discussie op. Het pop-up klaslokaal van de toekomst is echt een voorbeeld van hoe het op school zou kunnen zijn. En het spel waarin je moet navigeren in een soort doolhof van laserstralen doet je weer even kind zijn.         

Tijdens een workshop leer je over elektronische circuitjes, zelf te solderen en programmeren microcontrollers en 2d vormgeven en laser cutten en wissel je ervaringen uit over het toepassen van deze technieken in het onderwijs met collega’s en ervaringsdeskundigen.

In de trein terug naar huis bekijk je je eigen maaksel van de dag nog maar eens en realiseer je je dat je niet alleen veel geleerd hebt, maar nog veel meer te leren hebt. Een ding weet je zeker: jij stapt morgen naar de directeur van de school om de lobby voor een makerspace in gang te zetten.”

De partners (en los daarvan ook heel veel ondersteunende organisaties), met als penvoerder Stichting Waag Society, zijn:
Fabklas
Bibliotheekservice Frysl√Ęn/Frysklab
Stichting Fablab Benelux
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Maker Festival Twente
Amsterdam Maker Festival
Eindhoven Maker Faire
Future Flux Festival
Ultimaker
Klooikoffers
Waag Society

Read More

Ons nieuwe educatieve aanbod voor schooljaar 2017-2018!

Posted by on mei 11, 2017

Op zoek naar aanbod op het gebied van maakonderwijs, digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden? In ons nieuwe educatie-aanbod vindt u producten en diensten die zowel voor leerlingen/studenten √°ls voor onderwijzend personeel bedoeld zijn.

Dus, behoefte aan een les 3D-ontwerpen? Leren programmeren met micro:bit? Een Open Product Design Challenge voor een echte opdrachtgever? Een project in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018? LED Wearables maken? Of bent u op zoek naar maatwerk?

In ons nieuwe educatieve aanbod voor het schooljaar 2017-2018 vindt u een grote reeks lessen, workshops, challenges en speciale projecten die hierin – en nog veel meer! – voorzien.

U kunt onze brochure downloaden (klik op de afbeelding hieronder), of de pagina Educatie bezoeken, waar u vervolgens kunt doorklikken naar de individuele onderdelen. We zijn benieuwd naar uw reactie!

Read More

Het project FryskLab schematisch in beeld gebracht

Posted by on jun 20, 2015

Het project FryskLab schematisch in beeld gebracht

Eerder deze week werd gevraagd of we ook in beeld kon brengen waarmee we nu allemaal bezig zijn binnen het project FryskLab. De aanleiding was een gesprek over ons linked open data-project en voordat we het wisten schetsten we al beelden van de actualiteit en vergezichten die voor de toehoorder ietwat diffuus waren.

Linked open data: het is maar één van de vele dingen die we onder de vlag van FryskLab opzetten en uitvoeren, maar voor de buitenwacht dus wel eens wat ondoorzichtig. Vanuit de basis van kennisdeling en maken is namelijk ontzettend veel mogelijk en relevant, maar voor het publiek is de gele truck vanzelfsprekend het meest in het oog springend, dus bekend. Die inzet van de bus is echter maar het topje van de ijsberg.

Om aan het verzoek te voldoen besloten we het project als geheel onder te brengen in een mindmap. Het is nog steeds onvolledig, maar dat betreft de details. In hoofdlijnen maakt het wel zichtbaar op welke terreinen we actief zijn: Bibliotheek, Onderwijs, Linked Open Data, Maakonderwijs, FabLab, Publicaties, Congressen en Symposia, Internationalisering en Maatwerk.

FryskLab slimme layout rechts

Read More

Technische studenten ROC Friese Poort inspireren opdrachtgevers tijdens Challenge

Posted by on mrt 19, 2015

Technische studenten ROC Friese Poort inspireren opdrachtgevers tijdens Challenge

FryskLab organiseerde in opdracht van Centrum Duurzaam | ROC Friese Poort een open product design challenge voor studenten bouw, ICT en techniek. Hierin gingen ongeveer 100 studenten aan de slag met een 3-tal¬† praktijkvragen van de Provincie Frysl√Ęn en de Energie Corporatie Westeinde. Aan het eind van de dag verrasten de studenten de opdrachtgevers met verfrissende idee√ęn en nieuwe inzichten. Volgens Steffen Hofstra, realisatiemanager Centrale As Provincie Frysl√Ęn, is het de studenten gelukt om in een korte tijd nieuwe idee√ęn te vinden en vorm te geven.

Bekijk de foto-impressie hier.

Over de FryskLab open product design challenge
Tijdens een Challenge gaan studenten aan de slag met een concrete vraag van een bedrijf of een andere opdrachtgever. Via een korte reeks workshops (een dagdeel) ontdekken studenten bijvoorbeeld  de principes van digitale fabricage en design by tinkering (knutselen). Ook werken de studenten aan het ontwikkelen van een businessmodel (Business Model Canvas) en ontwerpen ze een prototype. Uiteindelijk pitchen de studenten het resultaat aan de opdrachtgever. Hieronder de resultaten daarvan.

De opdrachten en de resultaten:

Duurzame verkeersbrug
Ontwerp een beweegbare fietsbrug Ritsumasyl was de praktijkopdracht van Trienke Lantinga, projectleider Provinsje Fryslan. Studenten bouw, ict en techniek gingen nadenken over hernieuwbare materialen (bio composiet) en innovatieve en duurzame constructies / bewegingsmechanismes.  De studenten bedachten brugoplossingen op basis van  creativiteit, innovatie en aantrekkingskracht. Een 5-tal bruggen kwamen in de presentaties naar voren:  de Duikerbrug, de Kabelbrug, de Jezusbrug, de Tunnelbrug en de Sipelbrug.  Volgens Trienke Plantinga hield de Jezusbrug zelfs rekening met economische spin-offs (fietsverhuur, restaurant, fotoservice).

Klik hier voor de presentatie van de duurzame verkeersbrug:
http://www.slideshare.net/CentrumDuurzaam/fietsbrug-ritsumasyl

Energieneutrale bouwplaats
Steffen Hofstra stelde de studenten de praktijkvraag hoe te komen tot een energie neutrale bouwplaats. De studenten bouw, ICT en techniek presenteerden een 5-tal idee√ęn : betoninnovatie (een betonelement met gras/mos ) geprint en al, bouwlamp op zonne-energie, marktplaats voor bouwmaterialen, bouwstopcontact met pinpas en hybride bouwmachines (met zonnepanelen). Volgens Steffen Hofstra bruikbare idee√ęn die de doelstelling van een energieneutrale bouwplaats dichterbij brengen.¬† Steffen Hofstra is opdrachtgever namens de Provincie Frysl√Ęn en specifiek namens de Projectorganisatie De Centrale As.

Klik hier voor de presentatie van de praktijkopdracht energieneutrale bouwplaats:
http://www.slideshare.net/CentrumDuurzaam/energie-neutrale-bouwplaats

Energieneutrale woning
Bekijk op welke wijze de woningen in de wijk Westeinde minder energie kunnen gaan verbruiken en geef aan welke methoden daarvoor zijn was de praktijkopdracht van Energiecorporatie Westeinde.
Een groep studenten kwam met de rigoureuze oplossing van de huidige wijk slopen en de wijk opnieuw opbouwen.  Ook kwamen subsidiemaatregelen aan de orde om bewoners te stimuleren om energiezuinige maatregelen toe te passen. Er is sprake van een mix van maatregelen om te komen tot een energieneutrale woning: zonnepanelen op dak en zonnescherm, aardwarmte en isolatie. Studenten hebben tal van manieren op papier gezet en de resultaten waren goed en vooral verrassend, aldus Tjeerd Hoekstra van Energiecorporatie Westeinde.

Frysklab
FryskLab is het mobiele FabLab (fabrication laboratory) van Frysl√Ęn, een initiatief van Bibliotheekservice Frysl√Ęn (BSF). Met FryskLab wil BSF onderzoeken hoe creatieve maakprocessen bijdragen aan de creatieve, technische en ondernemende vaardigheden van met name kinderen en jongeren.

ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam
Centrum Duurzaam wil, als onderdeel van ROC Friese Poort, de kennis en ervaring bij het bedrijfsleven benutten voor het opleiden van jonge vakmensen in de praktische toepassing van innovatieve duurzame technieken. Tevens wil Centrum Duurzaam met goede en objectieve voorlichting de toepassing van deze technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren. Kennis, ervaring en vakmanschap voor een duurzame wereld.

Read More

Leerlingen ROC Friese Poort starten met challenge FryskLab Elements

Posted by on mrt 24, 2014

Op woensdag 26 maart starten leerlingen van ROC Friese Poort Drachten met een pilot challenge over water en energie. De challenge is onderdeel van het lesprogramma FryskLab Elements en is geformuleerd samen met Vitens en Wetsus. Binnen de challenge worden de leerlingen uitgedaagd om bestaande idee√ęn en concepten te bestuderen, te verbeteren, te mixen en te kijken of er iets heel nieuws kan worden bedacht. Ook het pitchen van een concept en de marketing is onderdeel van de challenge.

FryskLab Elements is het onderwijsprogramma van FryskLab en bestaat uit een reeks lessen, workshops en challenges rondom de thema‚Äôs watertechnologie, duurzame energie en nieuwe ambachtelijkheid. Aan de hand van deze thema‚Äôs maken jongeren kennis met een Fablab, de faciliteiten van FryskLab, digitale fabricagemethoden en prototypingtechnieken. Ze leren in het programma op een andere manier te kijken naar hoe de ‘dingen’ in de wereld gemaakt zijn en daarover kritische vragen te stellen en de systemen erachter beter begrijpen. Aan de hand van deze nieuwe maakprincipes ontwikkelen we een herwaardering voor de oude ambachten waarin vakmanschap en denken door te maken centrale uitgangspunten zijn.

FryskLab

FryskLab is het mobiele FabLab (fabrication laboratory) van Frysl√Ęn, een initiatief van Bibliotheekservice Frysl√Ęn (BSF). Met FryskLab wil BSF onderzoeken hoe creatieve maakprocessen bijdragen aan de creatieve, technische en ondernemende vaardigheden van met name kinderen en jongeren. Aan de hand van een project dat drie jaar loopt wordt de praktische inzetbaarheid en implementatie van FryskLab onderzocht en beproefd. Het principe van de Bibliotheek als platform vormt de basis voor het project. FryskLab Elements is mogelijk gemaakt dankzij een subsidiebijdrage van SNS REAAL.

 

FryskLab Elements

Read More