het mobiele bibliotheeklab

Al onze foto’s behoren nu tot het publieke domein!

Posted by on apr 1, 2015

Al onze foto’s behoren nu tot het publieke domein!

Voor zowel bibliotheken als FabLabs is Creative Commons een belangrijk licentiemodel voor materialen op het internet. De licenties stellen makers namelijk in staat om materiaal dat wordt beschermd door het auteursrecht en aanverwante rechten voor bepaalde vormen van hergebruik vrij te geven, zonder dat de bescherming die het auteursrecht hen biedt, wordt opgegeven. Hiervoor is een aantal standaardlicenties ontwikkeld die gratis en voor iedereen op het internet beschikbaar zijn.

Fotosite Flickr is de grootste fotosite die gebruikt maakt van Creative Commons-licenties. Dit geeft de fotografen op de site de mogelijkheid om flexibel om te gaan met hun auteursrecht. Sinds deze week voegt Flickr hieraan ook de andere juridische gereedschappen van Creative Commons toe: de Public Domain Mark (PDM) en CC0.

PDM is feitelijk geen Creative Commons-licentie, maar een markering waarbij iemand kan aangeven dat een werk geen auteursrechtelijke restricties meer heeft. Vooral culturele instellingen, Wikipedia en remixers hebben baat bij deze markering omdat deze bij – vooral cultureel erfgoed – laat zien dat deze zonder restricties te gebruiken is.

CC0 is ook geen licentie, maar een vrijwaring van rechten. Met CC0 doe je afstand van alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten: je doneert het werk aan het publieke domein. Werken die met CC0 zijn vrijgegeven zijn dus voor iedereen te gebruiken zónder enige restricties.

Op al onze foto’s op Flickr (momenteel al 2.707 exemplaren in 60 albums!) is daarom vanaf gisteren de CC0-licentie van toepassing. Vrij om te (her)gebruiken voor iedereen die dat wil dus!

Read More