het mobiele bibliotheeklab

Bouwen aan Ambitie: 13 workshops in Noordoost Fryslân

Posted by on jun 20, 2015

Bouwen aan Ambitie: 13 workshops in Noordoost Fryslân

In de periode 26 mei tot 17 juni verzorgden we met FryskLab 13 workshops op scholen in Noordoost Fryslân. Dit deden we in het kader van het programma Bouwen aan Ambitie. Dit project is in het schooljaar 2011/2012 van start gegaan in de gemeente Achtkarspelen.

Elk jaar kent dit project een ander thema. Dit schooljaar is de centrale vraag hoe de ICT-vaardigheid van leerlingen vergroot kan worden zodat, deze aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven. Leerlingen ontwikkelen tijdens deze editie van Bouwen aan Ambitie naast ICT-vaardigheden ook andere essenti├źle vaardigheden voor het leven in de 21e eeuw zoals creatief denken, systematisch redeneren en samenwerken.

Met FryskLab bezochten we zogezegd 13 scholen. Na de vakantie volgt nog een sessie bij het Nordwin College. Leerlingen uit groep 8 kregen workshops over hoe je een ontwerp voor de 3D printer maakt, verzorgd door Marleen Andela. Onder begeleiding van Sjoerd Dirk Meijer werd gewerkt met de programmeersoftware Scratch. De komende maanden staan nog meer activiteiten op het programma waarbij leerlingen hun ICT-vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Aan het project doen meer dan 500 leerlingen mee uit het basis-, voortgezet- en beroeps onderwijs.

 

 

 

Read More