het mobiele bibliotheeklab

Video informatiemarkt rondetafelgesprekken Technologie en Arbeidsmarkt

Posted by on sep 13, 2015

Video informatiemarkt rondetafelgesprekken Technologie en Arbeidsmarkt

Op 7 september jl. organiseerde de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (commissie SZW) een rondetafelgesprek met als onderwerp ‘Technologie en Arbeidsmarkt’. Dit naar aanleiding van het onderzoek van het Rathenau Instituut “Werken aan de Robotsamenleving”. We werden uitgenodigd om tijdens de informatiemarkt rondom te gesprekken, samen met een aantal andere genodigden, te laten zien hoe wij nieuwe technologie binnen ons aanbod een plek geven.

Studenten van het VMBO Harderwijk maakten een verslag van de markt.

Read More