het mobiele bibliotheeklab

Impact door Connectie op School

Impact door Connectie op School (met bus FryskLab)

• Duur: Vier sessies van 3 uren.
• Max. aantal deelnemers per groep: 30
• Leeftijden: 8-12 (Groep 6, 7 en 8 PO, VO en (V)MBO)
• 4 docenten
• Kosten: € 3730,–

Hoe adopteren kinderen nieuwe ontwikkelingen en technologie zo gemakkelijk mogelijk om daarmee lokale impact te realiseren? Uitgangspunt is dat door het gebruik van goedkope technologie en een passende werkmethode de slagkracht en het handelingsperspectief van kinderen vergroot wordt. Het stelt hen namelijk in staat om de macht over de technologie te hebben en die betekenisvol voor zichzelf, de school of hun omgeving te kunnen inzetten.

In de praktijk betekent het dat kinderen een gezamenlijk doel formuleren en hiervoor een oplossing ‘maken’. Daarbij gebruiken zij de machines en materialen uit het mobiele lab, maar ook noodzakelijke kennis van buiten wordt ingevlogen.

Aldus een leerkracht van een school waar we het project uitvoerden:

Ik zag vooral kinderen die zo ontzettend opbloeien door gewoon lekker met de handen aan het werk te gaan, creativiteit inzetten, praktisch inzicht, nadenken over programmeren etc. Wat ik heel mooi vond om te zien was dat alle leerlingen op hetzelfde niveau startten. Het was voor iedereen nieuw en uitdagend. De ‘rangorde’ (ze weten precies wie zwak of sterk zijn in leren) in de klas telde nu niet. En sterke en een zwakke leerlingen hadden elkaar ook helemaal gevonden qua ideeën, ontwerp en uitvoering (de water telescoop). Iedereen start namelijk bij nul. De competenties die voor mij er erg uitsprongen en wat ik nu nog steeds terug zie bij de kinderen is: – Probleemoplossend denken.. het denken in kleine stappen.. kijken wat de goede volgorde is om tot resultaat te komen. Niets is onmogelijk! – Doorzettingsvermogen tonen om een probleem ook te kunnen en willen oplossen. – Het communiceren en samenwerken om tot een oplossing te komen.

 

 

Vaardigheden:
21ste century skills: Creatief denken, Probleem oplossen, ICT basisvaardigheden, Samenwerken

Technieken:
2d, 3d, maken, programmeren, elektronica