het mobiele bibliotheeklab

Sander Dekker start Platform Maker Education

Posted by on sep 23, 2015

Sander Dekker start Platform Maker Education

Op woensdag 23 september 2015 gaf Staatssecretaris Sander Dekker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op de markt van ScienceMakers 2015 het startsein voor het Platform Maker Education. Zie voor het persbericht hier.

In een vraaggesprek met een leerling vertelt de staatssecretaris dat hij €150.000 euro voor dit schooljaar beschikbaar stelt. Deze bijdrage is een resultaat van het Manifest Makersonderwijs en de daaruit voortkomende Motie Makersonderwijs van Anne Wil Lucas (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA).

Zie hieronder voor het filmpje van dit vraaggesprek.

Read More

Platform Maker Education van start #makered

Posted by on sep 23, 2015

Platform Maker Education van start #makered

Het Platform Maker Education gaat met steun van het Ministerie van OCW het maakonderwijs in Nederland op de kaart zetten. Het Ministerie gaat hiermee het ‘leren door te maken’ een zet in de goede richting geven, waardoor maakonderwijs op meer scholen in Nederland een onderdeel van het lespakket kan worden.

Platform Maker Education
Platform Maker Education geeft een impuls aan de bottom-up maakonderwijsbeweging in Nederland. Enerzijds door scholen in staat te stellen kennis te maken met leren door te maken. Anderzijds door scholen die al bezig zijn, samen te brengen in een leergemeenschap, zodat zij hun ervaring en activiteiten kunnen verdiepen. Ook beoogt Platform Maker Education kennis en informatie te delen, verschillende activiteiten in Nederland in kaart te brengen en lesmateriaal beschikbaar te stellen. Tenslotte wordt onderzocht wat de meerwaarde van maakonderwijs voor (techniek)onderwijs en creative learning in brede zin.

Petitie
Vorig jaar (2014) heeft de maker education-beweging een petitie ingediend om aandacht te vragen voor maakonderwijs en de beweging de kans te geven ervaring en kennis te delen en zich te verbreden en te verdiepen. Naar aanleiding van een motie van kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA), hebben de initiatiefnemers een plan opgesteld: Maker Education ‘ieder kind een uitvinder’. Staatssecretaris Sander Dekker, OCW en Platform Betatechniek maken de uitvoer van dit plan mogelijk.

Maker Movement
Het concept van Maker Education is vanuit Amerika naar Nederland overgewaaid. Door het grassrootskarakter van de beweging is het lastig aan te geven wanneer het precies ontstaan is. Feit is dat er, ook in Nederland, een veelheid aan initiatieven is ontstaan die zich met Maker Education bezighouden, gekenmerkt door een interessante cross-over tussen de educatieve en de creatieve sector.

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers van Platform Maker Education zijn Arjan van de Meij van De Populier in Den Haag, Jeroen de Boer van FryskLab & FabLab Benelux en Karien Vermeulen van Waag Society. Zij timmeren al jaren aan de weg met onder andere projecten en programma’s zoals FabKlas, de website www.makered.nl, het mobiele FabLab van Frysklab, FabSchool en meer recentelijk het Teacher Maker Camp.

Read More

Succesvolle sessies Fab the Library! Bibliotheek Drachten

Posted by on sep 22, 2015

Succesvolle sessies Fab the Library! Bibliotheek Drachten

Op 22 juni en 21 september verzorgden we sessies Fab the Library! bij Bibliotheek Drachten. De bieb heeft namelijk als voornemen een lab in haar dienstverlening op te nemen en laat medewerkers via Fab the Library! kennismaken met het fenomeen. Gedurende de sessies werkten medewerkers uit alle geledingen van de organisatie (van directie tot frontoffice) mooie usecases uit, voorzien van een digitaal gefabriceerd object. Met de opgedane kennis en inspiratie gaat de bibliotheek nu verder met het uitwerken van de business case.

[slickr-flickr id=”83026924@N03″ tag=”Drachtenbieb”]

Read More

Video informatiemarkt rondetafelgesprekken Technologie en Arbeidsmarkt

Posted by on sep 13, 2015

Video informatiemarkt rondetafelgesprekken Technologie en Arbeidsmarkt

Op 7 september jl. organiseerde de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (commissie SZW) een rondetafelgesprek met als onderwerp ‘Technologie en Arbeidsmarkt’. Dit naar aanleiding van het onderzoek van het Rathenau Instituut “Werken aan de Robotsamenleving”. We werden uitgenodigd om tijdens de informatiemarkt rondom te gesprekken, samen met een aantal andere genodigden, te laten zien hoe wij nieuwe technologie binnen ons aanbod een plek geven.

Studenten van het VMBO Harderwijk maakten een verslag van de markt.

Read More

FryskLab in NMC Horizon Report! #makered

Posted by on jul 7, 2015

FryskLab in NMC Horizon Report! #makered

Het NMC (New Media Consortium) is een Amerikaans consortium van de tech-, softwareindustrie en uitgevers met een bijzondere focus op het onderwijs. Bedrijven die eraan gelieerd zijn zijn onder meer Apple, Macromedia, Oracle, Prentice Hall en Sony. Hun insteek is dat adoptie van nieuwe technologie door het (hoger) onderwijs voor een groot deel bijdraagt aan adoptie en succes ervan. Om nieuwe ontwikkelingen en hun rol binnen het onderwijs te duiden wordt door hen het NMC Horizon Report uitgegeven. In de meest recente versie (PDF) daarvan voor het basisonderwijs wordt ook aandacht besteed aan makerspaces. En wat schetste onze verbazing: ook ons project wordt beschreven!:

Relevance for Teaching, Learning, or Creative Inquiry
Public and school libraries are spearheading the makerspace movement in K-12 education. In Fryslân, Netherlands, a mobile fab lab called Frysklab was started by the city’s public library to bring maker curriculum and tools to young learners in rural areas. Targeted toward primary and secondary students, the Frysklab course focuses on using digital fabrication to solve local challenges including water technology, sustainable energy, and new craftsmanship, among other 21st century themes. The Frysklab has been actively recruiting educational partners and schools for support, and is currently developing a program called Fab the Library!, which will guide libraries through the stages of incorporating a fab lab.

Hieronder een link naar het hoofdstuk over makerspaces:

Makerspaces NMC Horizon rapport

 

nb.: Met dank aan Wietse van Bruggen (Kennisnet Innovatie) voor de attendering.

Read More

Een warm weekje in Maastricht bij IASL2015: The School Library Rocks!

Posted by on jul 4, 2015

Een warm weekje in Maastricht bij IASL2015: The School Library Rocks!

Van maandag tot en met donderdag stond FryskLab voor het MECC in Maastricht. Daar vond het congres The School Library Rocks! plaats, georganiseerd door de International Association for School Librarians. Een internationaal georiĂŤnteerd publiek dus.

Dat betekende overigens niet dat we ook niet in het Nederlands konden converseren. Onder andere met vertegenwoordigers van de BMO (Beroepsverening voor Mediathecarissen) hadden we goede gesprekken. Maar verder zogezegd overwegend internationaal, dus kennisuitwisseling met collega’s uit Nigeria, Japan, Vietnam, AustraliĂŤ, Zwitserland en vele andere landen.

Gedurende de week maakten we ook gebruik van de mogelijkheid om collega’s bij Bibliotheek Maastricht te vertellen over de relatie tussen bibliotheek en makersbeweging. Ter illustratie reed FabLab Maastricht hun prachtige makersbakfiets naar binnen. Tenslotte vertelde we medewerkers van het Internationale Rode Kruis via Skype over onze ervaringen met een mobiel FabLab.

[slickr-flickr id=”83026924@N03″ tag=”IASL2015″]

Read More